FONTS Årsmøte 2021

FONTS innkaller til årsmøte og invitasjon til temakveld den 14. april på digitalt. Dere vil få tilsendt lenken samme dagen.

Program den onsdag 14. april:
17:30 FONTS Årsmøte
18:00 Velkommen til temakveld ved Ola Harder Fredriksen
18:10 Informasjon om tolking og tegnspråklig informasjon i Australia
18:25 Tolkene i Akademikerforbundet (TiA)
18:25 Joe Murray, president i World Federation of the Deaf (WFD)
18:35 Paal Richard Peterson, daglig leder i Døves Media
18:45 Spørsmål og kommentarer fra publikum til de som har informert
19:20 Oppsummering og avrunding ved Ola

Årsmøte

Er du interessert i å være styremedlem eller annen tillitsvalgt, ta kontakt med FONTS valgkomiteen på valg@fonts.no

Du finner sakspapirene til årsmøte her:

Temakveld

"Tegnspråk i koronaens tid"

Påmelding

Gratis, og ønsker du å delta, meld deg interessert på www.fonts.no/2021/pamelding, slik at vi kan legge deg til. Du vil da motta en invitasjon til møtet på e-post.