FONTS' styret

Styret har ansvar for å innkalle til årsmøte og holde styremøter i løpet av året. Vi jobber med ulike saker som vi ser er viktige for foreningens formål eller som er bestemt på årsmøtet. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe eller har en idé du syns FONTS skal være med på!

Styret 2020-2021:
Hege R. Lønning, leder (trådte ut av styret 11.12.2020)
Truls S. Yggeseth, kasserer (overtok som leder 11.12.2020)
Hanne Enerhaugen, nestleder
Ola H. Fredriksen, sekretær
Arnfinn M. Vonen, styremedlem

Torill Ringsø, varamedlem (styremedlem fra 11.12.2020)

VALGKOMITÉ
Monica Nesje
Trine S. Austbø

REVISOR
Trine Våge

 

Styret 2019-2020:
Hege R. Lønning, leder
Hanne Enerhaugen, nestleder
Ola H. Fredriksen, sekretær
Truls S. Yggeseth, kasserer
Arnfinn M. Vonen, styremedlem

Aggie Handberg, varamedlem
Daniela Roos, varamedlem

VALGKOMITÉ
Monica Nesje
Trine Våge

REVISOR
Trine Austbø

 

Styret 2017-2019:
Truls S. Yggeseth, leder
Hanne Enerhaugen, nesteleder
Johan T. Hjulstad, sekretær
Trine Våge, kasserer

Daniela Maresova Roos, varamedlem
Hege R. Lønning, varamedlem
Ulf Nagel, varamedlem

VALGKOMITÉ
Brit Jøssang

REVISOR
Ingrid Hoff Bodin

 

Styret 2016-2017:
Hege R. Lønning, leder
Odd-Inge J. Schröder, sekretær
Trine Våge, kasserer
Hanne Enerhaugen, styremedlem

Bogumila S. Schröder, varamedlem
Daniela Maresova Roos, varamedlem
Truls S. Yggeseth, varamedlem og informasjons-/markedsansvarlig

VALGKOMITÉ
Brit Jøssang

REVISOR
Ingrid Hoff Bodin