Om FONTS

Forening for norsk tegnspråk er en idealistisk, non-profit forening og ble stiftet av både hørende og døve, førstespråkbrukere og andrespråkbrukere i juni 2006. FONTS er åpen for alle som ønsker å fremme interessen for og kunnskap om norsk tegnspråk.

Foreningens formål er først og fremst å spre kunnskap om norsk tegnspråk i samfunnet. Foreningens første store sak har vært å arbeide for anerkjennelsen og forståelsen av norsk tegnspråk som en del av den norske kulturarven. Etter at dette ble formelt oppnådd ved språkmeldingen "Mål og meining" i 2008, arbeider FONTS nå bl.a. videre for at denne offisielle anerkjennelsen får praktiske  konsekvenser for tegnspråkets beste.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du gjøre det ved å kontakte oss eller besøke vår Facebook-side.