Medlemskap

Hvem kan bli medlem?

  • Enhver person som har kunnskap om og/eller interesse for tegnspråk kan bli medlem av foreningen
  • Organisasjonsmedlemmer skal være i tråd med foreningens visjon, og skal styrebehandles hvis under tvil om at de følger visjonen.

Hva koster medlemskapet?
Medlemskontingent blir bestemt på årsmøte.

Registrering av medlemskap skjer ved registrert innbetaling av kontingent og gjelder for ett kalenderår om gangen. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for det foregående år være betalt. Organisasjonsmedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Hva får jeg som medlem?
FONTS er en forening med en idealistisk målsetting og har som hovedmål å fremme norsk tegnspråk som et anerkjent minoritetsspråk i Norge på lik linje med andre minoritetsspråk. Gjennom medlemskapet ditt bidrar du til å muliggjøre aktiviteter i forhold til formålet som for eksempel foredrag, brosjyrer og artikler. Samtidig kan du selvsagt engasjere deg selv i foreningen om du ønsker det og det er også mulighet for at medlemmer får billigere/gratis tilgang til noen av våre aktiviteter.