Oversikt over tegnspråkkurs

FONTS arrangerer ikke tegnspråkkurs selv, men ønsker å gi en oversikt over hvem som underviser i tegnspråk. Det kan for eksempel være kurs i døveforeningene, eller så kan du ta utdanning på høyskoler og universiteter. Oversikten ser du nedenfor:

Tegnspråkkurs

Kurs i babytegn basert på norsk tegnspråk

Tegnspråkkurs for foreldre med tegnspråklige barn

Tegnspråkkurs for familie og nettverk til hørselshemmede

 

Tegnspråkkurs for lærere ansatt i skolen (søknad gjennom Udir)

Tegnspråk årsenhet (60 STP)

Tegnspråk påbygging (15 STP)

BA i tolking og tegnspråk (180 STP)

Master i tegnspråk
MA tilbys per juli 2016 ikke for norsk tegnspråk, men det er planlagt å tilbys mastergradsstudium ved NTNU, HiB og HiOA. Andre muligheter er å ta mastergrad i lingvistikk og skrive om tegnspråklingvistiske problemstillinger eller andre relevante mastergrader som passer til den problemstillingen du vil skrive om.

Dersom du vet om andre tilbud om tegnspråkopplæring som ikke er listet opp her, ta gjerne kontakt med oss!