FONTS' formål

Foreningens formål:

  • å arbeide for anerkjennelsen av norsk tegnspråk som en del av den norske kulturarven
  • å fremme interesse for og kunnskap om norsk tegnspråk
  • å bidra til økt bruk av norsk tegnspråk i Norge
  • å være et møtested for å utveksle kunnskap og erfaringer for norske tegnspråkbrukere
  • å stimulere forskning, undervisning og dokumentasjon i og på norsk tegnspråk

Foreningen ønsker å samarbeide med andre organisasjoner som har tilknytning til og interesse for norsk tegnspråk.