FONTS Årsmøte 2024

Årsmøte

Ny dato for digitalt årsmøte er 3. april kl. 17:00-17:30. Møtelenken kommer dagen før.

Årsmøtet dekker perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2023.

Forslag til vedtektsendringer og innkommende saker som skal tas opp på årsmøtet sendes til styret@fonts.no, og må være oss i hende senest to uker før årsmøtet.

Er du interessert i å være styremedlem eller annen tillitsvalgt, ta kontakt med FONTS valgkomiteen på valg@fonts.no eller ta kontakt med Hege Roaldstveit Lønning i Messenger (hvis du vil ta det på tegnspråk).

Alle sakspapirer legges ut på denne siden fortløpende, og vil forhåpentligvis være på plass en uke før årsmøtet.

Du finner sakspapirene til årsmøte her:

Påmelding

Påmeldingslenke: www.fonts.no/2024/pamelding, slik at vi kan legge deg til. Du vil da motta en invitasjon til møtet på e-post.