Tegnspråkbølgen 02: "Å miste tråden" - metaforer på norsk og på tegnspråk

Visste du at vi mennesker bruker metaforer hele tiden? En metafor er et språklig uttrykk som man ikke tolker bokstavelig, men i en overført betydning. For eksempel når vi sier på norsk: ”Nå har jeg mistet tråden!” mener vi som oftest ikke at vi har mistet en ordentlig sytråd i bakken. Det vi mener er at vi ikke lenger henger med i kommunikasjonssammenhengen. ”Å henge med” er for øvrig også en metafor. Du henger jo ikke på ordentlig. Ordene brukes i overført betydning. 
Det er faktisk slik at hver gang vi snakker om noe abstrakt later vi som om det er noe konkret gjennom å bruke en metafor. Alle mennesker bruker metaforer på denne måten i sitt språk. Men det er forskjeller på hvordan metaforer dannes i ulike språk. Og her er norsk tegnspråk mye mer effektiv enn norsk. På norsk brukes det hele fire ord for å utrykke at ”jeg har mistet tråden”. På tegnspråk kan jeg klare meg med to tegn, nemlig tegnet for JEG og tegnet for ”MISTE.TRÅD” (og noen ganger trenger man ikke en gang tegnet for JEG).* 

De aller fleste tegnspråklige metaforer blir uttrykt gjennom ett tegn, mens de aller fleste norske metaforer blir uttrykt gjennom en rekke av flere ord, og det skaper litt problemer for hørende som skal lære seg tegnspråk. I tegnspråkundervisning har man i flere år kalt en gruppe tegn som er litt annerledes enn andre tegn vi kjenner, TMFOK (tegn med fast oral komponent). Grunnen til denne betegnelsen er at man trodde det som kjennetegnet denne gruppen er deres egen munnstilling som ikke ligner på det norske ordet og som er en fast del av tegnet. Ikke er disse tegn så lett å oversette til norsk heller. Imidlertid kan vi nå si at det som er mest spesiell med disse tegnene er at de fleste av dem rett og slett er tegnspråklige metaforer! Tegnene er basert på en billedlig fremstilling av noe konkret, men betegner noe abstrakt. Slik som ”MISTE.TRÅD” (som betyr å ikke skjønne sammenhengen), ”GRIPE.NOE” (som betyr å ha utbytte av noe), ”NOE.GÅR.NED.FORAN.ANSIKT” som tilsvarer det norske ”å få jernteppe”. Ikke rart at hørende har problemer med å huske disse tegnene. For dem tilsvarer disse tegnene en hel norsk setning!
Hvis du har mistet tråden nå, kan du i hvert fall være sikker på at du kan si det med ett eneste tegn!

* Punktum mellom to ord med store bokstaver betyr at alle ordene til sammen tilsvarer ett tegnspråktegn