Tegnspråkbølgen 09: Hva er det du snakker om? – hvordan vi gjør tydelig hva vi vil fokusere på

Noen ganger når vi kommuniserer er vi ikke tydelige på hva vi egentlig vil snakke om. Spesielt noen mennesker har en tendens til fortelle noe ved å starte med mye bakgrunnsinformasjon først, før de til slutt kommer til poenget. Men også mellom ulike språk er det forskjell på hvordan de ”leverer” informasjon i forhold til viktigheten av et tema.  

Norsk tegnspråk har et veldig effektivt virkemiddel for å sikre at folk vet hva du egentlig vil snakke om: topikalisering. Vi topikaliserer når vi vil sette noe i fokus og gjøre tydelig at det er dette som er temaet i en setning, et avsnitt eller en hel tekst. Vi topikaliserer i norsk tegnspråk ved å flytte det som skal topikaliseres (altså settes i fokus) frem som første ledd i en setning, avsnitt, eller til og med en hel tekst. Samtidig bruker vi øyebryn (ofte hevet) og blikk (for eksempel blikkkontakt med samtalepartneren) som markører for at dette leddet er topikalisert.

Det er med andre ord en kombinasjon av en forandring av tegnrekkefølgen og en bestemt mimikk som gjør at vi vet i NTS hva som er temaet i kommunikasjonen. 
Noe lignende kan vi også finne i talespråk, slik som i Mandarin kinesisk. Litt av det samme kan vi faktisk også finne på norsk. Jeg kan for eksempel si: ”Jeg kjøpte en kjole i går.” Eller vi kan forandre på rekkefølgen for å gjøre tydelig hva som er viktig for oss, slik som ”I går kjøpte jeg en kjole.” som fokuserer på hva jeg gjorde i går, eller ”Kjolen kjøpte jeg i går.” for å sette kjolen i fokus, som da også får en bestemt form.

Hovedforskjellen til norsk tegnspråk er at i NTS er bruken av topikalisering en viktig del av grammatikken som er hyppig brukt i alle mulige ledd. I tillegg så ser vi også en forskjell på hva som skjer med ordrekkefølgen i norsk i forhold til tegnrekkefølgen i NTS når vi topikaliserer. Ta for eksempel de allerede nevnte norske setningene en gang til:

  1. Jeg kjøpte en kjole i går.
  2. I går kjøpte jeg en kjole.
  3. Kjolen kjøpte jeg i går.

Her ble ikke bare et ledd flyttet frem til begynnelsen av setningen, men resten av ordrekkefølgen ble også forandret. Og dette er en forskjell til NTS: når vi topikaliserer vil tegnrekkefølgen i resten av setningen som oftest ikke endre på seg når vi flytter et ledd fremover. Se på for eksempel:

  1. JEG I.GÅR KJOLE KJØP
  2. I.GÅR JEG KJOLE KJØP
  3. KJOLE I.GÅR JEG KJØP

Dermed er det ofte lett på NTS å vite hva den andre snakker om, såfremt man har fått med seg begynnelsen av det han eller hun sa.