Tegnspråkbølgen 03: Visste du at språk kan ha falske venner?

Ulike språk har forskjellige ord eller tegn for å snakke om en og samme ting. Men visste du at noen språk har ord eller tegn som ser helt like ut, men som betyr ulike ting på to språk? Det finnes for eksempel det svenske ordet ”glass” som ikke betyr det samme som vårt norske ord ”glass”, men som betyr ”is”. Slike ord eller tegn kalles ”falske venner” fordi man lett kan bli lurt å tro at de betyr det samme i begge språkene, nettopp fordi ordene ser helt like ut. Men det gjør de ikke og dermed kan de skape noen morsomme situasjoner. Hvis en svenske for eksempel bestiller ”glass med sjokoladesaus” på et norsk restaurant vil en servitør uten svenskkunnskaper nok heve litt øyebrun.

Ulike tegnspråk kan også ha falske venner. Samme tegn som betyr MORSOM på norsk tegnspråk betyr for eksempel MYE på tysk tegnspråk. Dermed ville en tysk døv oppfatte setningen ”JEG HA MORSOM JOBB” som at du har mye å gjøre og ikke skjønne hvorfor du smiler mens du sier dette. 

Har norsk og norsk tegnspråk falske venner seg imellom, spør du kanskje? Siden ordene i norsk er basert på lyd og tegnene i NTS er basert på gester og falske venner alltid skal ha samme form finner man nok ikke ordentlige falske venner. Men vi finner noe som ligner og som kan lage problemer for tegnspråktolker: Vi har en del ord innad i norsk som høres helt like ut, men som betyr helt forskjellige ting. Et eksempel på dette er de norske ordene ”skape” og ”skapet”. De skrives riktignok litt forskjellig, men uttales ganske likt. Og de betyr to helt forskjellige ting. Slike ordpar kalles ”homonymer”. Det første ordet er et verb som betyr at noe lages, det andre ordet henviser til et bestemt møbel, nemlig et skap. Når man tolker til tegnspråk er det veldig viktig å vite hvilken av de to betydningene menes. Tenk for eksempel at noen snakker om ”å skape noe nytt”. Bruker man feil tegn, det vil si tegnet for ”et skap” ender man opp med å si at ”skapet er noe nytt”. Og det er jo noe ganske annet! 

I språk som i resten av livet gjelder det altså å passe seg for falske venner. Fortere enn du vet lurer de deg til å si noe du egentlig ikke mente …