Tegnspråkbølgen 06: "Å dra sin vei" - litt mer om metaforer

tegnspråkbølge nr. 2 skrev jeg om metaforer og at de fleste tegnspråklige metaforer består av ett tegn, mens norske metaforer som oftest består av flere ord. Når man ser nærmere på norske metaforer vil man oppdage at noen av dem er lettere å oversette direkte til norsk tegnspråk enn andre. Hva er grunnen til det? 

Sannsynligvis må vi skille mellom metaforer som beskriver handlinger man kan gjøre på ordentlig, men som skal forstås i overført betydning, og norske metaforer som består av en kombinasjon av ord som ikke ville gi noe fornuftig mening når man tolker dem bokstavelig ord for ord. Et eksempel på det første er den norske setningen ”Å miste grepet”, mens et eksempel på den andre typen metaforer er ”han drar sin vei”. Man kan jo faktisk miste grepet om noe som så faller i bakken, men man kan ikke ”dra en vei”, fordi veier ikke kan dras.

Når vi bruker metaforer på tegnspråk gjør vi det som oftest basert på et tegn som er ikonisk og som viser en konkret handling. Slik som ”VISER.PÅ.KLOKKE.FORT.RUNDT” som viser hvordan klokkeviseren går veldig fort rundt på en klokke. Dette kan oversettes til norsk med ”tida flyr”. Men den norske metaforen ”tida flyr” blir bare komisk hvis den oversettes til tegnspråk direkte med tegnkombinasjonen”TID FLYR”.
Siden tegnspråklige metaforer som regel er basert på ikonisitet, altså avbildning av hva som skjer, er det viktig at handlingen er noe som faktisk kan avbildes. En klokke for eksempel har en viser som går rundt på ordentlig og dette kan vises ikonisk, altså billedlig, i et tegn. 

Noen norske metaforer er derimot ikke basert på en slik mulig handling. Eksempler på dette er: ”å dra sin vei”, ”å komme i gang” ”å gå ut ifra”. Skulle vi oversette disse metaforer direkte ord for ord til NTS ender vi opp med en ikonisk beskrivelse av noe som enten ikke er en mulig handling eller som ikke treffer meningen vi sikter til. Dermed blir det hele enten utforståelig eller ufrivillig komisk. 
Hva er så løsningen? Som i all tolkning eller oversettelse mellom to språk er det lurt å holde seg til meningen. Oversetter man meningen som ligger i det metaforiske uttrykket i sin helhet og husker samtidig at metaforer på NTS som regel kun består av ett tegn, ender man opp med en god oversettelse for det norske ”å dra sin vei”, nemlig tegnet PAFF. Og dermed gjør jeg PAFF for denne gangen og ønsker alle en riktig god sommer!